Namaste

नमस्ते _/\_ _/\_ अब हामी पनि बिदुतिय सन्जालमा आउनुहोस् हातेमाले गरोउ सँगै…  Share

One Reply to “Namaste”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *